Tag Archives: loai chuot

Chuột Phyllotis xanthopygus

Loài chuột này vừa phải chịu cái lạnh tới -65 độ C, vừa phải sống [...]

Tác hại của chuột

Thiệt hại tài sản – Cháy nhà: Chuột có thể gây ra thiệt hại tài [...]

Tìm hiểu loài chuột

Tìm hiểu loài chuột – Chuột xuất hiệc có thể được phát hiện qua phân [...]