Tác hại của chuột

Thiệt hại tài sản – Cháy nhà:

Chuột có thể gây ra thiệt hại tài sản đáng kể với hành vi gặm nhấm không ngừng của chúng. Răng cửa của chuột rất phát triển nên nó liên tục phải gặm  nhấm. Trong  nhà, chuột gặm dây điện – đây là một nguyên nhân đáng kể các vụ cháy nhà – cũng như ống PVC và ống dẫn HVAC.

Nguyên nhân gây bệnh tật

Hành vi động vật gặm nhấm – động vật gặm nhấm BitesRat Bites: Không chỉ có động vật gặm nhấm nhai, chúng cũng cắn! Một vết cắn của chuột có thể truyền vi khuẩn liên cầu khuẩn cho nạn nhân của nó, nhưng thường cắn chính nó là một sự kiện quan trọng. Trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh thường là nạn nhân của hầu hết các vết cắn của động vật gặm nhấm như tài liệu trong bài báo gần đây, nơi trẻ sơ sinh đã bị mất ngón chân hoặc thậm chí tử vong do chuột cắn.

VIET NAM PEST CONTROL