Điều trị chống mối công trình

Điều trị chống mối công trình được thực hiện ở các giai đoạn khác nhau và bắt đầu trước khi xây dựng hoặc đang được xây dựng. Mục đích của việc xử lý này là cung cấp một rào cản liên tục về thuốc trừ mối giữa đất và công trình xây dựng. Việc xử lý nói trên thường được thực hiện đối với các công trường xây dựng, các khu dân cư được đề xuất và vv, vì nó là một phương pháp điều trị toàn diện cho việc kiểm soát các con mối trắng.

Tiêm hóa chất pha loãng qua lỗ khoan qua tấm sàn. Hoá chất tập trung với mật độ cao được phun bằng máy bơm áp suất thấp xuống nền móng. Phương pháp xử lý nêu trên bao gồm thời gian bảo hành trong trường hợp xảy ra tái xuất hiện. Cách thức bảo vệ tòa nhà hiệu quả nhất từ sự tấn công của mối là thiết lập một hàng rào hóa học trong và xung quanh bề mặt đất của tòa nhà trước khi đổ bê tông nền và mặt sàn vv

Xử lý mối mọt trước khi thi công

Để loại bỏ mối mọt khỏi các tòa nhà hoặc công trình hiện tại, nền đất ở trong và xung quanh tòa nhà được xử lý bằng cách khoan lỗ thông qua sàn nhà và các căn cứ tường và phun dung dịch diệt trừ. áp dụng đối với các cấu trúc bằng gỗ bằng chất bảo quản bằng gỗ hoặc để nhỏ giọt trong dung dịch hóa học, đánh răng trên các bề mặt đã phơi ra trước khi hoàn thiện / kính.

Hệ thống đánh chặn mối sẽ loại bỏ tổ mối tránh lây nhiễm xung quanh. Các mô hình của trạm bẫy mối mặt đất cũng là phương pháp diệt mối hiệu quả.

CÔNG TY DIỆT MỐI CÔNG TRÌNH