Điều trị chống mối công trình được thực hiện ở các giai đoạn khác nhau và bắt đầu trước khi xây dựng hoặc đang được xây dựng. Mục đích của việc xử lý này là cung cấp một rào cản liên tục về thuốc trừ mối giữa đất và công trình xây dựng. Việc xử […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up

0903.966.598