Xử lý chống mối mọt trước khi thi công

Chúng tôi cung cấp bảo hành 5 năm cho việc XỬ LÝ MỐI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI do chúng tôi thực hiện.

Kiểm Soát Mối Mọt Trước Khi Xây Dựng

Tại VPC, chúng tôi kiểm tra kỹ lưỡng đất và môi trường xung quanh trước khi bắt đầu xây dựng bất kỳ tòa nhà nào.

Cách thức xây dựng các tòa nhà / ngôi nhà ảnh hưởng đến khả năng xâm nhập của mối. Trong quá trình xây dựng, chúng tôi thường tạo điều kiện thuận lợi cho mối mọt hoặc có thể cho phép chúng vào tòa nhà. Có một số bước chúng tôi thực hiện để giảm các vấn đề mối mọt.

Thuốc Diệt Mối Dạng Lỏng Ứng Dụng Trong Đất

Xử lý chất lỏng được áp dụng cho đất để tạo thành một hàng rào hóa học liên tục trong đất xung quanh cả hai bên của nền tảng. Rào chắn này ngăn chặn mối xâm nhập vào nền móng và cuối cùng là gỗ trong tòa nhà. Một xử lý đất được thực hiện đúng cách không phải là một ứng dụng một lần. Nó được thực hiện trong các giai đoạn phối hợp với tất cả các hoạt động xây dựng từ xây dựng nền móng cho đến phân loại cuối cùng của đất xung quanh bên ngoài tòa nhà. Để việc xử lý có hiệu quả, giai đoạn cuối của ứng dụng được thực hiện sau khi phân loại cuối cùng và thậm chí cảnh quan được hoàn thành để việc xử lý đất không bị xáo trộn.

Rào Chắn Mối

Mối thường xâm chiếm các tòa nhà bằng cách xây dựng bằng cách bò lên bề mặt bên ngoài nơi hoạt động của chúng thường rõ ràng hoặc bằng cách di chuyển bên trong công trường. Chúng ta cần chặn các điểm truy cập của họ trên hoặc thông qua nền tảng.

Chúng tôi sử dụng thuốc diệt mối không mùi và không màu để tạo thành một hàng rào chống mối mọt. Phương pháp của chúng tôi là nhanh chóng và hoàn toàn an toàn.

CÔNG TY DIỆT MỐI, DIỆT CÔN TRÙNG VIỆT NAM