Tag Archives: diet chuot dong

Dịch chuột đang “hoành hành” lúa Thu Đông ở huyện Ba Tri

Hiện nay, lúa Thu Đông ở huyện Ba Tri đang bị chuột gây hại ở [...]

Diệt chuột đồng ở Quảng Trị

Công ty diệt chuột VIET NAM PEST CONTROL – Hàng trăm héc ta lúa hè [...]

Diệt chuột đồng

Công ty diệt chuột Việt Nam Pest Control – Người dân tại một huyện ngoại [...]