Hiện nay, lúa Thu Đông ở huyện Ba Tri đang bị chuột gây hại ở giai đoạn lúa đẻ nhánh- làm đòng, ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng của cây lúa. Diện tích toàn huyện Ba Tri bị chuột gây hại là 460 ha, trong đó phổ biến tỷ lệ gây hại 5-10%, cục […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up

0903.966.598