Dịch vụ phun diệt côn trùng

diet con trung tan goc trong nha

Đối tượng khách hàng: hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, nhà hàng, khách sạn, xí nghiệp, chuồng trại…

Đối tượng xử lý: muỗi, gián, kiến, ruồi, bọ chét…

Hóa chất sử dụng: chỉ sử dụng các hóa chất được cấp phép của Cục quản lý môi trường y tế-Bộ Y tế

  • Liên hệ:

  • Việt Nam Pest Control
  • Điện thoại: 0903 966 598