Dịch vụ diệt mối gỗ ẩm

Dịch vụ diệt mối gỗ ẩm Dampwood là dịch vụ  kiểm soát mối chuyên nghiệp nhất của Việt Nam Pest Control ở TPHCM. Điều này cũng đúng là bởi vì mối gỗ ẩm Dampwood là một trong những loài phát triển mạnh ở các quận huyện ở TPHCM, một thành phố có rất nhiều sông hồ kênh rạch. Mối gỗ ẩm Dampwood là loài thích gỗ có độ ẩm cao để có thể tồn tại. Thông thường chúng làm tổ trong gỗ bị vùi dưới mặt đất, các loại gỗ này có rất nhiều độ ẩm giữ một mức độ ẩm hoàn hảo cho tồn tại.

Mối gỗ ẩm có hình dạng cũng gần giống với mối gỗ khô.  Sự khác biệt đáng chú ý nhất là kích thước Mối gỗ ẩm Dampwood có chiều dài ¾ inch trong khi một chiều dài của mối gỗ ẩm drywood  ¼ inch. Như bạn có thể nhìn thấy mối Dampwood là lớn hơn nhiều là kích thước so với mối Drywood.

Hãy liên hệ với Việt Nam Pest Control khi khu vực xung quanh nhà bạn xuất hiện mối nhé

VIET NAM PEST CONTROL