Có cần phải thuê công ty diệt mối và côn trùng định kỳ

Nhiều người nghĩ rằng ký hợp đồng hàng năm có nghĩa là công ty kiểm soát dịch hại phải xử lý nhà của bạn hàng năm. Nhưng nhiều khách hàng cảm thấy không hợp lý. Thực ra sau khi mối mọt đã bị diệt rồi, cũng đã thiết lập hệ thống phòng chống mối. Các công ty  bao giờ cũng duy trì dịch vụ hàng năm đối với khách hàng có diện tích sử dụng lớn, cùng với địa bàn xung quanh có nguy cơ nhiễm mối, mối quay trở lại cao. Trong trường hợp có mối quay trở lại, khách hàng sẽ được hưởng nhiều chương trình như điều trị giá ưu đãi hơn.

1. Nếu bạn định bán nhà trong vòng một vài năm, hợp đồng sẽ được khuyến khích. Nó sẽ bao gồm một bức thư thông báo cho các công ty thế chấp trong trường hợp bán. Nếu các mối được phát hiện tại thời điểm kiểm tra này, công ty kiểm soát dịch hại phải chịu trách nhiệm về các biện pháp điều trị mối mọt.
Bạn muốn xem xét liệu công ty kiểm soát dịch hại có cho phép hợp đồng của họ được chuyển giao cho chủ sở hữu nhà mới hay chấm dứt hợp đồng.

2. Nếu bạn không bán nhà trong vài năm và bạn cảm thấy thoải mái khi thực hiện kiểm tra tại nhà, bạn sẽ không cần hợp đồng hàng năm. Tuy nhiên, khi tìm kiếm bằng chứng về mối, bạn sẽ phải tự mình điều trị mèo hoặc tìm một công ty dịch vụ mối mọt vào thời điểm này.

Mối luôn ở gần chúng ta, nhưng thực tế đó không có nghĩa là chúng liên tục tấn công ngôi nhà của bạn. Nó chỉ đơn giản có nghĩa là luôn có cơ hội mà mối mối có thể tìm đường vào nhà. Một công cụ giám sát tốt đang đưa ra các trạm mồi mối.

Thuốc diệt mối hiện đại vẫn hoạt động trong đất ít nhất năm năm, nhưng điều này không đảm bảo rằng mối sẽ không xâm nhập nhà bạn.

Một số yếu tố, bao gồm sự xáo trộn của đất đã được xử lý, có thể ảnh hưởng đến rào cản hóa học và tạo cơ hội cho mối mọt vào.

Nếu ngôi nhà của bạn bị nhiễm khuẩn khi bạn điều trị, thì bạn nên cho rằng có thể có thiệt hại ẩn gần đó. Hãy chắc chắn rằng bạn duy trì hồ sơ và đồ thị của kiểm tra hàng năm và bất kỳ dấu hiệu mới của mối.