Chuyên gia diệt côn trùng ở Việt Nam

Chuyên gia quản lý dịch hại (PMPs) còn được gọi là các nhà diệt côn trùng gây hại. Họ là những chuyên gia được chứng nhận bởi qua quá trình đào tạo về kiến ​​thức chuyên ngành côn trùng. Áp dụng các kiến thức đó vào thực tế để điều trị các vấn đề sâu bệnh. Họ cũng có thể biết cách sử dụng các sản phẩm bị hạn chế sử dụng . PMPs có thể được phân loại là ứng dụng cá nhân hoặc thương mại tùy thuộc vào loại giấy phép của họ. PMP có thể sử dụng thuốc trừ sâu theo các địa điểm khác nhau bao gồm: nông nghiệp, nhà cửa, doanh nghiệp, trang trại, trường học, công viên, đường bộ, đường sắt, rừng, vườn nho, đất công cộng và các khu vực khác.

PMP được đào tạo để xử lý các vấn đề sâu bệnh phức tạp. Ví dụ: họ có thể:
Có đào tạo đặc biệt và kinh nghiệm áp dụng các sản phẩm bị hạn chế, có thể có độc tính cao hoặc khó áp dụng
Xác định sâu bệnh khó kiểm soát và có kiến ​​thức chuyên môn về chu kỳ sống của chúng
Nhận biết các tình huống môi trường có thể dễ bị nhiễm bẩn thuốc trừ sâu, chẳng hạn như các dòng suối hoặc khu vực tự nhiên gần đó
Nếu một chuyên gia sẽ áp dụng thuốc trừ sâu trong khu vực của bạn, bạn có thể liên hệ với cơ quan quản lý thuốc trừ sâu của bạn để hỏi về luật sử dụng thuốc trừ sâu. Bạn cũng có thể hỏi liệu người nộp đơn có giấy phép hiện hành hay không. Bất kể đào tạo và kinh nghiệm của họ, một ứng dụng chuyên nghiệp vẫn còn cần thiết để đọc và làm theo các hướng dẫn nhãn cho sản phẩm. Nhãn là luật .

Các cơ quan quản lý thuốc diệt côn trùng yêu cầu PMP phải trải qua quá trình đào tạo, kiểm tra và tiếp tục trao dồi kinh nghiệm để duy trì giấy phép của họ.

Cơ quan quản lý thuốc diệt côn trùng yêu cầu kiến ​​thức và kỹ năng trong các môn như:
Đọc và hiểu nhãn thuốc diệt côn trùng
Ứng dụng và kỹ thuật trộn
Luật và quy định về thuốc diệt côn trùng
An toàn, thiết bị bảo vệ và mối nguy hiểm về thuốc diệt côn trùng
Lưu trữ, xử lý, sử dụng và tiêu hủy thuốc diệt côn trùng và các vật chứa của chúng
Phải làm gì nếu thuốc diệt côn trùng bị tràn tại nơi làm việc
Để biết thông tin về cách chọn Chuyên gia quản lý dịch hại (PMP), hãy xem trang web www.contrung.vn của chúng tôi về chọn công ty kiểm soát dịch hại . Để trở thành một ứng dụng thuốc diệt côn trùng được chứng nhận, liên hệ với cơ quan quản lý thuốc diệt côn trùng của bạn.

Nếu bạn có thêm câu hỏi về các ứng dụng thuốc diệt côn trùng chuyên nghiệp hoặc bất kỳ chủ đề liên quan đến thuốc diệt côn trùng nào, vui lòng gọi cho Việt Nam Pest Control: 0903 966 598 (8:00 sáng – 12:00 chiều theo giờ Việt Nam) hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ contrungsaigon@gmail.com.