Chống mối công trình xây dựng nhà ở

XỬ LÝ ĐẤT XUNG QUANH CÔNG TRÌNH

Đào rãnh chiều rộng bằng kích thước xẻng, sâu khoảng 50cm dọc theo tường bên ngoài của tòa nhà để lộ tường móng. Phun thuốc chống mối dọc theo rãnh này. Sau khi lấp đất lại phun nhẹ một lớp hóa chất lên trên và phủ lên tường.


XỬ LÝ NỀN NHÀ
Đất ở dưới  sàn nhà sẽ được phun hóa chất để ngăn chặn việc tiếp cận với mối mọt.
Khoan những lỗ khoảng 12mm ở đường giao nhau của sàn và tường phun hóa chất rồi lấp.

CHỐNG MỐI ĐỒ GỖ CÔNG TRÌNH

Các đồ gỗ hiện có trong nhà đang tiếp xúc với sàn nhà hoặc các bức tường và bị nhiễm mọt sẽ được xử lý bằng cách khoan 6 mm ở góc 45 độ ở đường giao cắt với lớp vữa và phun đầy hóa chất vào các lỗ.